Teleradiologia – co to jest i na czym polega?

      Brak komentarzy do Teleradiologia – co to jest i na czym polega?

Dokładny opis badań obrazowych to klucz do trafnej diagnozy, a co za tym idzie — do dobrania odpowiedniej i celowanej ścieżki leczenia. Ciągły rozwój działu diagnostyki medycznej pozwala pacjentowi w krótkim czasie zreferować stan swojego zdrowia. Jak w tym procesie sprawdza się system teleradiologii i jaki ma wpływ na realia służby zdrowia?

Co to jest teleradiologia?

Teleradiologią nazywa się system, który zakłada przesyłanie badań obrazowych między placówkami medycznymi w celu uzyskania możliwie jak najwyższej jakości merytorycznego i faktycznego opisu. Teleradiologia sprawdza się przede wszystkim w takich miejscach, w których oferta diagnostyczna obejmuje wyłącznie wykonanie i zapisanie na nośniku danych obrazu badania. W pakiecie usług nie ma jednak możliwości interpretacji badania i szczegółowego opisu. Dlaczego ośrodki nie powiększają zakresu usług właśnie o odczyt badania? Przyczyną są przede wszystkim luki kadrowe i deficyt budżetowy, który nie pozwala na zatrudnienie lekarzy o wysokich kwalifikacjach. Z pomocą przychodzi teleradiologia, dzięki której obraz badań może być wysłany do specjalisty dowolnej dziedziny, który przeanalizuje badanie.

Jakie badania obrazowe można przesłać drogą teleradiologii?

W diagnostyce pacjenta liczy się czas. Choroby, które szybko postępują, utrudniają prawidłowe funkcjonowanie lub obniżają jakość życia przez dolegliwości bólowe, wymagają niemalże natychmiastowej konsultacji i leczenia. Teleradiologia umożliwia takie działanie, a badania, jakie można przesłać specjaliście do wglądu i opisu to:

  • zdjęcia rentgenowskie,
  • obrazy z rezonansu magnetycznego,
  • zrzuty ultrasonograficzne,
  • obrazy tomografii komputerowej;

Działy medycyny korzystające z teleradiologii to między innymi: onkologia, pediatria, stomatologia, neurologia, ortopedia, ginekologia, kardiologia, laryngologia i pulmonologia.

Zalety teleradiologii

Korzyści wynikające z konsultacji drogą teleradiologii dotyczą zarówno pacjenta, jak i placówki wykonującej badanie. Dla pacjenta atutem jest szybki odczyt i opis badania. Dodatkowo pacjent zaoszczędza czas i fundusze na dojazd do specjalisty. Wszelkie procedury związane z diagnostyką omijają pacjenta i spoczywają wyłącznie na placówkach prowadzących między sobą współpracę. Punkty diagnostyczne wykonujące badania obrazowe bez możliwości ich interpretacji, dzięki teleradiologii zaoszczędzają pieniądze na zatrudnieniu wysokiej klasy specjalistów do stacjonarnej pracy w ich punkcie. Oprócz tego mają możliwość zapewnienia swoim pacjentom najwyższej jakości opieki. System teleradiologii jest doskonale opracowany, dlatego też dane przesyłane między placówkami, jak i obrazy badań są specjalistycznie zaszyfrowane, co chroni dane poufne pacjentów. Teleradiologia to nowoczesna procedura opieki medycznej nad pacjentami. Zapewnia kompleksową i szybką diagnostykę chorób u najlepszych specjalistów danej dziedziny. Zaobserwowano, że coraz więcej punktów diagnostycznych decyduje się na zastosowanie takiego systemu w swojej pracy.

Dodaj komentarz