Oferyta laboratorium diagnostycznego

      Brak komentarzy do Oferyta laboratorium diagnostycznego

Laboratorium diagnostyczne świadczy usługi laboratoryjne zarówno dla pacjentów indywidualnych, jak również dla klientów instytucjonalnych. Szeroki zakres usług, oraz nowoczesne wyposażenie gwarantuje, jakość wykonywanych badań. Celem działalności laboratorium jest wykonywanie i przekazywanie lekarzom oraz pacjentom rzetelnych wyników badań laboratoryjnych, które staną się podstawą postawienia trafnej diagnozy.

Oferta diagnostyczna

Laboratorium wykonuje badania podstawowe i specjalistyczne z zakresu:

Hematologia i koagulologia: np.: morfologia krwi obwodowej, OB, INR, APTT.

Przykładem badań wykonywanych w laboratorium jest rozmaz krwi często stosowany, jako test kontrolny do nieprawidłowych wyników w celu uzyskania pełnej liczby krwinek (CBC) w celu oceny różnych typów krwinek. Może być stosowany do diagnozowania i / lub monitorowania licznych stanów, które mają wpływ na populacje komórek krwi. Istnieje wiele chorób, zaburzeń i niedoskonałości, które mogą wpływać na liczbę i typ wytwarzanych krwinek, ich funkcję i długość życia. Przykłady obejmują niedokrwistość, nowotwory mieloproliferacyjne, choroby szpiku kostnego i białaczkę.

W ramach oceny morfologicznej przeprowadza się manualną różnicę WBC. Zazwyczaj, co najmniej 100 WBC są znalezione, liczone i klasyfikowane według typu. Oblicza się procent każdego typu. W szpiku kostnym dzielą się na dwie grupy: komórki granulocytowe i limfoidalne. Są dojrzałe do pięciu różnych rodzajów WBC.

  • Neutrofile (10-18 μm) są zaangażowani w obronę przed infekcjami.
  • Eozynofile (10-15 μm) dotyczy osób cierpiących na alergie i zakażenia pasożytnicze.
  • Basofile (10-15 μm) mają duże, czarne granulki i są najmniej widoczne typu WBC (1%).

Płytki krwi – są to fragmenty komórek, które rozwijają się z dużych komórek szpiku kostnego zwanych megakariocytami. Po uwolnieniu z szpiku kostnego pojawiają się one, jako fragmenty krwi obwodowej. W przypadku uszkodzenia naczyń krwionośnych lub innych krwawień, płytki ulegają aktywacji i zaczynają gromadzić się razem tworząc agregaty, które są początkiem skrzepu.

Badanie z analityki ogólnej: np.: badanie ogólne moczu z osadem, badania kału.

Przykładem są badania mikroskopowe może być lub nie może być wykonane w ramach rutynowej próby moczu. Zwykle zostanie to zrobione, gdy wystąpią nieprawidłowości w badaniu fizycznym lub chemicznym, a wyniki ze wszystkich zostaną uwzględnione w interpretacji. Komórki i inne substancje, które można zobaczyć, obejmują:

  • Czerwone krwinki (RBC)
  • Białe krwinki (WBC)
  • Komórki nabłonkowe
  • Bakterie, drożdże i pasożyty
  • Rzęsistek
  • Kryształy Białe krwinki (WBC).

Badania biochemii i immunochemii:

Przykładem są badanie osocza pokazujące poziom enzymów, hormonów, białek, elektrolitów i pierwiastków śladowych w organizmie. Wyniki obrazują stan kliniczny konkretnych narządów. np.: badania służące ocenie funkcji wątroby, nerek, trzustki, serca, badania z zakresu diagnostyki chorób tarczycy, badania hormonów (płciowych, przysadkowych, nadnerczowych), markery nowotworów.

Badania autoimmunologii

Na przykład badanie ANA oraz dokładnie określić typ ANA, czyli jaki składnik komórki jest celem ataku autoprzeciwciał.

Badania alergologiczne

Na przykład pojedyncze alergeny oraz panele alergologiczne (wziewne, pokarmowe, na alergeny domowe, zwierzęta, drzewa, trawy, chwasty).

Badanie diagnostyczne infekcji

Przykładem są: Adenowirusy p-ciała w surowicy, Badanie w kierunku Rota- i Adenowirusów, Borelioza p-ciała IgG, Grypa A p-ciała IgM, Opryszczka (Herpes) HSV p-ciała IgG.

Badanie w zakresie bakteriologii

Posiewy – ze względu na rodzaj materiału biologicznego, wyróżnia się posiew krwi, moczu, kału, nasienia, plwociny czy wydzieliny z pochwy. Badaniu podlegają materiały biologiczne takie jak: wymaz z gardła, śluzówki jamy ustnej, przetok.

Badanie cytologii i histopatologii.

Cytologia cienkowarstwowa wykonana jest w celu diagnostyki przesiewowej w kierunku raka szyjki macicy. Badanie pod mikroskopem materiału pobranego od pacjenta w celu oceny charakteru procesu chorobowego.

Dodaj komentarz