Komu zlecić tłumaczenia medyczne?

      Brak komentarzy do Komu zlecić tłumaczenia medyczne?

Tłumaczenia medyczne to zajęcie wymagające zachowania dużej odpowiedzialności i rzetelności. Powinno być wykonywane przez osoby posiadające wysoki stopień specjalizacji oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie przekładu.

Tłumaczenia medyczne wymagają zachowania zasady poufności należą, bowiem do dokumentów tajnych i zawierają informację dzielone tylko i wyłącznie pomiędzy lekarzem, a pacjentem. Zobowiązanie do zachowania poufności daje klientom poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Wzorowe biura tłumaczeń stosują się do reguły i zachowują w tajemnicy wszystkie informację i materiały, do których mają dostęp podczas realizacji tłumaczeń tekstów medycznych.

Wzorowe biura tłumaczeń zajmują się przekładem tekstów medycznych wykonywanych przez tłumaczy medycznych z zakresu:

 1. Sprzętu i artykułów medycznych
 • sprzęty diagnostyczne, chirurgiczne, laboratoryjne, kardiologiczne i inne
 • materiały opatrunkowe
 1. Medycyny i farmacji
 • publikacje i artykuły z zakresu przeróżnych specjalizacji (chirurgii, neurologii, kardiologii i innych)
 • strony www i materiały reklamowe przychodni oraz innych instytucji

Najbardziej cenione cechy tłumacza medycznego

Tłumaczem medycznym mogą być osoby będące lekarzem, farmaceutą lub tłumaczem specjalizującym się w danej dziedzinie medycyny. Najlepiej sprawdzają się lekarze posiadający specjalizację z określonej dziedziny lub byli lekarze, którzy obecnie prowadzą karierę w zakresie lingwistyki albo uczący studentów medycyny języka obcego.

Tłumacz medyczny powinien być człowiekiem cierpliwym i rzetelnym, w razie jakichkolwiek niejasność w przekładnym tekście jest zmuszony do konsultacji z innymi specjalistami. Pojawienie się błędów w tłumaczeniu ma niewątpliwie duży wpływ na zdrowie i życie pacjenta, dlatego też musi być wykonywane należycie.

Osoba tłumacząca teksty medyczne powinna posiadać specjalizację z określonego obszaru medycznego: chirurgia, onkologia, okulistyka, ginekologia i położnictwo, laryngologia, kardiologia, neurologia, pediatria, gastrologia lub inne. Tłumacze medyczni przekładający teksty stomatologiczne są zmuszeni do konsultacji ze stomatologiem lub wykazaniem posiadania specjalizacji z zakresu stomatologii.

Fachowe biura tłumaczeń

Najlepsze biura tłumaczeń zajmujące się przekładem tekstów medycznych powinny z łatwością i rzetelnością zajmować się tłumaczeniem różnego rodzaju tekstów medycznych. Do najbardziej popularnych tłumaczeń medycznych należą teksty typu:

 • wyniki badań pacjenta,
 • artykuły z zakresu medycyny i kierunków pokrewnych,
 • opinie lekarskie
 • katalogi produktów medycznych oraz materiały promocyjne,
 • dokumentacje medyczne (recepty, patenty)
 • podręczniki i książki naukowo-medyczne.

Dodaj komentarz